Setlist: Dir en grey – Tabula Rasa Tour – 11.06.2013 – Cologne -Live Music Hall

Estándar

KAKA

01: Kyoukotsu no Nari
02. The blossom Belzebub
03. Difference Sense
04. Lotus
05. Obscure
06. Rinraku
07. Conceived Sorrow


Inward Scream


08. Diabolos
09. Tsumi no Mayu (New. Vers.)
10. Kasumi (New Ners.)
11. KARMA

12. Unraveling
13. Reiketsu Nariseba
14. Saku


Encore


15. The Final
16. Rasetsukoku
17. Hageshita To kono Mune no naka de karamitsuta skaunetsu no yami